Tratamentul comun al Lituaniei,

Experienţa Lituaniei în dezvoltarea turismului rural | IPN
  1. Celule stem în tratamentul artrozei
  2. Unguent pentru luxații și entorse ale articulației umărului
  3. Prezenta convenţie se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esenţă similare care sunt stabilite după data semnării acestei convenţii în plus sau în locul impozitelor existente.

Motive și obiective Centrala nucleară de la Ignalina, situată în apropierea orașului Visaginas, este compusă din două reactoare de tip High Power Channel reactoare RBMKacelași model ca la Cernobâl. Dezafectarea acestei centrale contribuie la creșterea securității nucleare, atât în regiune, cât și în întreaga UE.

Tratamentul comun al Lituaniei

În plus, programul are un potențial ridicat de a genera cunoștințe și de a susține statele membre ale UE în propriile lor activități de dezafectare, în special în cazul acelor state membre care trebuie să urmărească dezafectarea reactoarelor nucleare moderate cu grafit. Programul a fost realizat în decursul mai multor perioade financiare, preconizându-se că va fi finalizat până în Cu finanțarea de care dispune în cadrul actualului cadru financiar multianualprogramul ar putea să încheie etape importante, însă mai sunt necesare sume importante care să permită abordarea restului problemelor Tratamentul comun al Lituaniei securitate radiologică aferente dezafectării.

Dezafectarea reactoarelor respective este o activitate de pionierat, care implică provocări tehnologice precum extragerea grafitului din zona activă a reactorului și gestionarea ulterioară a unui volum important de grafit iradiat.

Meniu de navigare

Programul a fost inițiat în contextul negocierilor pentru aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană. Angajamentul Lituaniei de a închide și ulterior de a dezafecta cele două reactoare nucleare de concepție sovietică până la o dată convenită este consfințit în Tratatul de aderare a Lituaniei 1.

În semn de solidaritate și recunoscând durata îndelungată necesară dezafectării centralei nucleare Ignalina și importanta povară financiară aferentă, Uniunea Europeană s-a angajat, prin Protocolul nr. Lituania și-a îndeplinit angajamentul asumat în tratatul de aderare cu privire la închiderea reactoarelor în timp util 3. Pe baza dispozițiilor privind centrala nucleară Ignalina conținute în Protocolul nr. În afară de sprijinul financiar din Tratamentul comun al Lituaniei UE, programul Ignalina a beneficiat la început de sprijinul mai multor donatori internaționali state membre ale UE, Norvegia și Elvețiacare au contribuit la Fondul internațional de sprijin pentru dezafectarea centralei Ignalina, gestionat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Principalul impact pozitiv care urmează a fi realizat prin programul Ignalina este, într-adevăr, reducerea progresivă a nivelului de risc radiologic la care sunt expuși lucrătorii, populația și mediul din statele membre vizate și din întreaga UE. Valoarea adăugată adusă de UE acestui program a fost definită de la bun început în termeni de siguranță nucleară și reducere a costurilor.

Istoria Lituaniei (–) - Wikipedia

Absența cofinanțării UE ar putea avea un impact negativ asupra procesului de dezafectare în Tratamentul comun al Lituaniei, ceea ce ar putea afecta direct siguranța lucrătorilor, a publicului larg și a mediului. Programul, în stadiul său actual de dezvoltare, încă mai aduce valoare în acest sens, având în vedere provocările rămase în domeniul securității radiologice, dar contribuția sa scade în mod natural pe măsură ce procesul de dezafectare avansează.

Tratamentul comun al Lituaniei

În plus, programul poate aduce un plus de valoare adăugată UE prin intensificarea schimbului de cunoștințe, care este important pentru abordarea problemelor similare cu care se confruntă alte state membre pe măsură ce înaintează cu planurile de dezafectare 8. În prezent, peste 90 de reactoare nucleare au fost oprite definitiv în Europa, însă numai trei au fost pe deplin dezafectate.

Codex Penal - Codul penal al Republicii Lituania

Nivelul de experiență în ceea ce privește dezmembrarea reactoarelor nucleare în Europa precum și la nivel internațional este așadar limitat. Contribuția programului pentru a asigura dezafectarea reactoarelor de la Ignalina va Tratamentul comun al Lituaniei la generarea unei experiențe și a unor cunoștințe de specialitate foarte pertinente, care pot fi utile și altor proiecte de dezafectare și care vor duce la sporirea nivelului de siguranță în cadrul UE.

  • O alianţă cu Polonia în a condus cele două ţări într-o Uniune prin intermediul persoanei unui conducător comun.
  • Lituania - cele mai importante informatii pentru călătorii

Principalii factori de succes sunt definirea clară a rolurilor și a responsabilităților, precum și consolidarea cadrului de monitorizare. Prin urmare, Comisia propune continuarea implementării programului în sistem de gestiune indirectă prin intermediul organismului de implementare care a făcut obiectul unei evaluări a pilonilor și anume, Agenția națională lituaniană, CPMA.

Tratamentul comun al Lituaniei

Sprijinul UE asigură că strategia de dezmembrare imediată este respectată constant în Lituania, prevenind cum să tratezi articulațiile și durerile de cap transferul unei poveri inutile către generațiile viitoare, și lasă parțial, din motive istorice, în responsabilitatea finală a statului membru, asigurarea unor resurse financiare adecvate pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și pentru gestionarea deșeurilor radioactive.

Lituania a avansat cu eficacitate și eficiență în procesul de dezafectare a reactoarelor în conformitate cu nivelul de referință convenit în și anume în planul de dezafectare. Au existat dificultăți și regrese din cauza complexității programului, dar sistemul de management s-a dovedit tot mai capabil de a face față acestor situații.

Analiza a mai demonstrat că, în urma finanțării acordate de Uniune în acest cadru financiar multianual, amplasamentele vor Tratamentul comun al Lituaniei de un nivel de Tratamentul comun al Lituaniei mult superior celui actual.

Când sunt zilele libere în Lituania?

În Lituania, principalele evoluții din domeniu sunt progresele constante în ceea ce privește extragerea combustibilului uzat din clădirile reactoarelor și pregătirile pentru extragerea grafitului iradiat din zona activă a reactorului, care constituie un proiect de pionierat, de o amploare fără precedent.

Dupămobilizarea unor fonduri suplimentare necesare până în pentru dezafectarea centralei nucleare Ignalina necesită o monitorizare atentă, deficitul de finanțare fiind semnificativ 1  de milioane EUR. Evaluarea intermediară a arătat că nivelul crescător al contribuției naționale sprijină o mai mare responsabilizare și incită beneficiarul să găsească modalități de realizare a unor economii.

De asemenea, analiza concluzionează că creșterea nivelului contribuției naționale reprezintă o condiție necesară, dar nu suficientă în vederea stabilirii stimulentelor potrivite pentru o dezafectare eficientă și în timp util.

Tratamentul comun al Lituaniei

Cu toate acestea, faptul că în trecut ratele de cofinanțare nu au fost definite în temeiul juridic a creat incertitudini care vor fi eliminate în proiectul de temei juridic pentru următorul cadru financiar multianual Structura de guvernanță a asigurat implementarea eficace și eficientă a programului și a compensat incertitudinile menționate mai sus privind aspectele legate de cofinanțare.

Principalii factori de succes au fost definirea clară a rolurilor și a responsabilităților, precum și consolidarea cadrului de monitorizare. De asemenea, analiza a identificat domenii care mai necesită îmbunătățiri, cum ar fi: i creșterea implicării statului membru coordonator financiar și coordonator de program în vederea unei asumări Tratamentul comun al Lituaniei, în paralel cu o responsabilitate mai pronunțată a operatorului care se ocupă cu dezafectarea beneficiarul final ; ii raționalizarea procedurilor de ameliorare a ritmului și a eficacității ciclului de management; iii îmbunătățirea comparabilității cu performanța Tratamentul comun al Lituaniei programe de dezafectare.

Asistența financiară din partea Uniunii Europene a fost implementată prin gestiune indirectă 9 de la bun început. Comisia propune să continue încredințarea execuției bugetare a programului organismului de implementare care a făcut obiectul unei evaluări a pilonilor gestiune indirectărespectiv Agenției naționale lituaniene, CPMA.

Consultarea a stârnit un interes limitat 20 de răspunsuri.

Pe lângă această consultare, în iulie a fost lansat un mecanism specific de consultare e-survey, care a adus încă 17 răspunsuri unul din Bulgaria, patru din Lituania și 12 din Slovaciadin partea unui număr total de 90 de părți interesate care au fost contactate. Răspunsurile primite au fost în general pozitive cu privire la program, dar nu au furnizat noi informații pe tema programului.

Aceste două consultări au fost completate de consultări specifice, concretizate prin aproximativ de interviuri cu operatorii care realizează dezafectarea și cu părțile interesate relevante. Evaluarea intermediară a programului a confirmat că în configurația actuală, respectiv utilizându-se un program de finanțare specific, se asigură implementarea eficace și eficientă a programului, care va continua în următorul cadru financiar multianual, cu unele simplificări pe baza lecțiilor învățate în urma evaluării intermediare.

De exemplu, programul va folosi programarea multianuală prevăzută de Regulamentul financiar revizuit.

Hoteluri Vilnius, Lituania - preț de la $6, recenzii - Planet of Hotels

Astfel, planul de dezafectare detaliat multianual va fi utilizat în mod optim ca bază de programare și monitorizare, sporindu-se eficiența și ritmul ciclului de programare. În ceea ce privește programarea, caracterul multianual al programului de dezafectare va fi reflectat în adoptarea unui program de lucru multianual și a deciziei de finanțare. Programul poate fi revizuit pe baza rezultatelor evaluării.

Cancerul: Noi metode de tratament

Potrivit practicii curente, finanțarea acordată prin intermediul prezentului regulament poate fi utilizată pentru finalizarea proiectelor programate în Planul final de dezafectare a centralei Ignalina, până la data încheierii acestuia. Un alt exemplu se referă la introducerea unui cadru mai clar pentru cofinanțare, care va reduce incertitudinea privind sursa finanțării, va elimina necesitatea negocierii și a aprobării anuale a contribuției naționale și va spori gradul de asumare a programului de către statul membru respectiv.

În plus, va fi utilizat cadrul unic de reglementare, încercându-se totodată exploatarea unor alte sinergii și complementarități între programe. Astfel, aceste fonduri pot crea noi activități în regiunile vizate și pot utiliza cunoștințele specializate disponibile la nivel local, acționând ca un important vector al creării de locuri de muncă, al creșterii durabile și al inovării. Ea Tratamentul comun al Lituaniei bazează pe plățile anuale prevăzute în planul de dezafectare, ținând seama de pragurile propuse pentru cofinanțarea din partea UE.

Nivelul de referință definește o curbă progresivă aproape liniară, permițând să se presupună că planurile anuale de angajamente și plăți vor fi aproape constante, astfel cum sunt prezentate în fișa financiară legislativă. Acțiunile cofinanțate în cadrul programului financiar propus se bazează pe planul de dezafectare detaliat, stabilit în conformitate cu Regulamentul nr.

Acest plan a definit deja domeniul de aplicare al programelor, starea finală a instalației și termenele-limită; el vizează activitățile de dezafectare, calendarul aferent, costurile și resursele umane necesare. Necesarul de resurse umane și administrative pentru gestionarea programului rămâne neschimbat față de programul anterior.

Lecțiile învățate din evaluarea intermediară vor fi utilizate pentru a asigura simplificarea și îmbunătățirea continuă. ÎnComisia a modificat guvernanța programului pentru cadrul financiar multianualpentru a stabili mai clar rolurile și responsabilitățile, și a introdus cerințe consolidate în ceea ce privește planificarea, monitorizarea și raportarea de către beneficiari.

În conformitate cu această abordare de guvernanță revizuită, Lituania a numit un coordonator de program și un coordonator financiar ministru adjunct sau secretar de stat responsabil cu programarea, coordonarea și monitorizarea programului Tratamentul comun al Lituaniei dezafectare la nivel național.

Există un comitet cu funcții de monitorizare și de raportare, care este coprezidat de un reprezentant al Comisiei și de coordonatorul de program. În următoarea perioadă de finanțare, caracterul multianual al procesului de dezafectare va fi reflectat în adoptarea unui program de lucru multianual și a deciziei de finanțare, în conformitate cu propunerea de nou regulament financiar.

Sărbătorile în Lituania în 2019

Acest proces de programare va fi, în mod evident, sincronizat cu etapele evaluării una intermediară după patru ani și una finală la cinci ani dupăcând este prevăzută finalizarea unor sarcini în teren. Evaluările se vor dureri articulare gastroduodenite în conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 10în care cele trei instituții au confirmat faptul că evaluările actelor legislative și ale politicilor existente ar trebui să stea la baza evaluărilor impactului opțiunilor privind viitoarele acțiuni.

Practica actuală de raportare anuală către Parlamentul European și Consiliu va fi menținută.

Tratamentul comun al Lituaniei

Comisia are în vedere să continue încredințarea execuției bugetare a programului către organismul de implementare care a făcut obiectul unei evaluări a pilonilor gestiune indirectărespectiv Agenția națională lituaniană, CPMA. În plus, serviciile Comisiei vor continua să urmărească îndeaproape implementarea proiectelor prin intermediul analizelor documentare și la fața locului, de două ori pe an, și vor completa ciclul de programare, monitorizare și control cu o serie de controale tematice bazate pe o analiză Tratamentul comun al Lituaniei riscurilor.

Tratamentul comun al Lituaniei

Acest obiectiv specific reflectă natura duală a obiectivului Tratamentul comun al Lituaniei, care traduce valoarea adăugată la nivelul UE, pe de o parte, prin consolidarea securității nucleare și, pe de altă parte, printr-o mai bună cunoaștere de către statul membru UE a procesului de dezafectare nucleară. Articolele 3, 6, 7 și anexa definesc împreună un cadru pentru asigurarea faptului că fondurile UE se concentrează asupra unor acțiuni care concretizează cu adevărat obiectivul programului.

Ele clarifică repartizarea efortului între UE și Lituania în ceea ce privește dezafectarea centralei nucleare de la Ignalina. Articolul 8 introduce o simplificare majoră față de programul actual, și anume recurgerea la un program de lucru multianual, care să reflecte tipul programelor de dezafectare.

Hotelurile Vilnius pe hartă

Deși la nivel de programare s-a adoptat o abordare multianuală, articolul 4 alineatul 3 prevede posibilitatea angajamentelor bugetare anuale, iar practica raportării anuale către Parlamentul European și Consiliu este menținută, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul 4.

Articolul 10 definește procesul de revizuire a programului de lucru multianual pe o perioadă care este proporțională cu natura programului și furnizează Comisiei instrumente adecvate pentru a introduce măsuri corective dacă este necesar.

Anexa I descrie în detaliu obiectivul specific al Programului.

Citițiși